Voor wie?

De begeleiding die ik aanbied richt zich op:

  • kinderen in de basisschoolleeftijd
  • hun ouder(s)
  • directeuren, IB-ers en groepsleerkrachten, teams van basisscholen
  • scholen die traumasensitief willen gaan werken en daarmee een Traumasensitieve School willen worden

die een groot verlies of een andere traumatische gebeurtenis meegemaakt hebben en/of deze kinderen in de klas of op school hebben

  • het verlies van een (groot) ouder, broertje of zusje
  • een ernstige ziekte hebben of gehad hebben
  • betrokken bij of getuige zijn geweest van een ongeluk
  • kinderen die slachtoffer zijn van pesten
  • vragen hebben rondom vluchtelingenkinderen
  • last hebben van zaken die in familiekring moeilijk bespreekbaar zijn (een ingrijpend overlijden, suïcide, detentie, psychiatrie, oorlogservaringen zoals van (groot) ouders die kind waren in b.v. een Japans interneringskamp)

Begeleiding kan zowel individueel als samen door inzet van wetenschappelijk onderzochte en bewezen methodieken. Mijn praktijk biedt een veilige plaats voor ondersteuning. Troost bieden, stilstaan bij herinneringen, zoeken naar vormen van eren en gedenken. Het gebeurde kan niet vergeten worden maar wel een plaats krijgen in de persoonlijke en familiegeschiedenis van uw kind.

Daarnaast ben ik geregistreerd coach van de methode “Beter bij de les” en verzorg ik de workshop “De Trauma-Sensitieve School”.

Klik op de buttons voor meer informatie:

De Traumasensitieve School

Beter bij de les