Visie

Teveel stress is van negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen van een kind.

Na een ingrijpende gebeurtenis (b.v. een overlijden, een ongeluk, ernstige ziekte , seksueel misbruik of pesten) gaat deze tijdelijke stress soms niet meer vanzelf weg. Daardoor verslechtert het functioneren van het (werk) geheugen, het verwerken van instructies en het kunnen plannen en organiseren (executieve functies).

Dit uit zich thuis, op school of in de groep, op allerlei manieren:

 • slaapproblemen
 • nachtmerries
 • snelle overprikkeling (wordt soms ADHD-gedrag genoemd)
 • permanent gespannen zijn
 • vermijden van situaties die te maken hebben met de gebeurtenis
 • gedrag vertonen wat niet bij de leeftijd past
 • boosheid
 • druk gedrag
 • angst
 • teruggetrokken gedrag
 • huilen
 • bedplassen, broekpoepen
 • plotselinge achteruitgang in schoolprestaties
 • concentratieproblemen, niet goed kunnen opletten
 • rekenproblemen (onterecht dyscalculie genoemd)
 • taal en spellingsproblemen
 • problemen met sociale contacten