Training

Training “Traumasensitief werken in het onderwijs”. 

Traumasensitief onderwijs is een andere manier van kijken naar kinderen. Het waarom van het (ongewenste) gedrag of de leerprestaties staat centraal. Onderzoek wijst uit dat traumasensitief werken niet alleen het kind met een trauma in de historie ten goede komt maar alle kinderen. Betere leerresultaten, minder incidenten in de klas. Het aanleren en gebruiken van zelfregulatie technieken is daarbij essentieel! 

In de 2- daagse training wordt o.a. relevante theoretische kennis behandeld over:

 • Adverse Childhood Experiences study (ACE- study).
 • Normale stress, chronische stress en toxische stress en de invloed op de ontwikkeling van het brein.
 • Wat wordt verstaan onder een trauma, een ASS en een PTSS en verschil tussen kinderen en volwassenen. 
 • Manifestatie van trauma in gedrag en op leren.
 • Wat normale reacties zijn op abnormale gebeurtenissen: De Flight, Fight en Freeze reacties.
 • Hoe deze te herkennen bij kinderen. 
 • Wat zijn triggers en hoe deze zijn te herkennen.
 • De “Window of Tolerance”.
 • Geschiedenis ontstaan traumasensitief werken.
 • Uitgangspunten van traumasensitief onderwijs. 
 • Veerkracht en trauma.

Er wordt o.a. geoefend met registreren van triggers, het maken van een zelfregulatie-plan en het reflecteren op uw eigen positie als leerkracht in het welslagen van de begeleiding van kinderen met trauma in de historie. 

Naast oefeningen uit het boek “Lesgeven aan getraumatiseerde leerlingen” zitten in de training enkele door mij ontwikkelde oefeningen.

 

Klik op de buttons voor meer informatie: