Presentaties

 “Traumasensitief werken”.

Traumasensitief werken is een andere manier van kijken naar kinderen. Het waarom van het gedrag en de leerprestaties staan centraal. Onderzoek wijst uit dat traumasensitief werken niet alleen het kind met een trauma in zijn geschiedenis ten goede komt maar elk kind daarvan profiteert.

Betere leerresultaten, minder incidenten in de groep of klas. Het aanleren en gebruiken van zelfregulatie technieken is daarbij essentieel! 

In de workshop/lezing komen o.a. deze onderwerpen aan bod:

 • Adverse Childhood Experiences study (ACE- study).
 • Normale stress, chronische stress en toxische stress en de invloed op de ontwikkeling van het brein.
 • Wat wordt verstaan onder een trauma, een ASS en een PTSS en verschil tussen kinderen en volwassenen. 
 • Manifestatie van trauma in gedrag en op leren.
 • Wat normale reacties zijn op abnormale gebeurtenissen: de Flight, Fight en Freeze reacties.
 • Hoe deze te herkennen bij kinderen? 
 • Wat zijn triggers en hoe deze zijn te herkennen?
 • De “Window of Tolerance”.
 • Geschiedenis ontstaangedachtengoed  traumasensitief werken.
 • Uitgangspunten van traumasensitief werken. 
 • Veerkracht en trauma.

Bij teams die werken met kinderen kan er o.a. geoefend worden met registreren van triggers, het maken van een zelfregulatie-plan voor een kind en het reflecteren op uw eigen positie in het welslagen van de begeleiding van kinderen met trauma in zijn geschiedenis.