Mijn werkwijze

Afhankelijk van de hulpvraag van u, uw kind of school zet ik één of meerdere van de volgende mogelijkheden in:

 • een uitgebreid intakegesprek met o.a. aandacht voor schoolresultaten en de familiegeschiedenis van uw kind
 • diagnostiek van trauma in de geschiedenis van uw kind
 • bestudering van schoolrapporten en CITO-toetsen
 • observaties in de klas
 • huisbezoek
 • begeleiding op school (gesprekken met IB-ers en leerkrachten)
 • diagnostisch onderzoek rekenproblemen en dyscalculie
 • een pedagogisch-didactisch onderzoek
 • inzet methode “Beter bij de les” o.a gericht op training werkgeheugen en werkhouding
 • EMDR (effectiviteit wetenschappelijk aangetoond)
 • Write Junior (gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie)
 • Verlies in Beeld (de poppetjes methode vanuit het Contextuele gedachtengoed)
 • Therapeutisch spel “Alle sterren van de hemel” bij gezinsbegeleiding rouw
 • “Doen, denken, durven” (behandeling angstklachten gebaseerd op de Cognitieve Gedragstherapie)
 • Mindfulness
 • Creatieve opdrachten bij rouw- en verliesbegeleiding
 • het maken van herinneringsdozen
 • het verzorgen van lezingen, trainingen en ouderavonden (zie agenda voor het aanbod)

Klik op de buttons voor meer informatie:

De Traumasensitieve School

Beter bij de les