Door wie?

Kinderen met sociaal-emotionele problemen hebben gedurende mijn opleiding voor en mijn werk in het (speciaal) basisonderwijs (onder-, midden- en bovenbouw) en later tijdens mijn studie orthopedagogiek (UVA 2003) mijn speciale belangstelling gehad.

Doordat ik zelf met verlies- en ingrijpende ervaringen ben geconfronteerd realiseer ik mij terdege hoe zwaar en moeilijk rouw en trauma en daaruit voortvloeiende problemen voor een kind kunnen zijn. De vragen die bij mij opkwamen hebben mij gemotiveerd om mij verder te verdiepen in de begeleiding van kinderen met (stagnerende) rouw, traumatische ervaringen, PTSS klachten en schoolproblemen. Tevens draag ik met mijn training de Traumasensitieve School bij aan het verspreiden van kennis over traumasensitief onderwijs. 

Door mijn brede expertise in het basisonderwijs ben ik in staat om leerproblemen te onderscheiden van problemen die ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis.

U kunt bij mij tevens terecht voor ouderadviesgesprekken. Gastlessen of lezingen kunnen op aanvraag worden verzorgd. Tevens verzorg ik de workshop “De Trauma-Sensitieve School”. Daarnaast ben geregistreerd coach van de methode “Beter bij de les”. 

register coach "Beter bij de les"

Voor een uitgebreid overzicht van mijn opleidingen en ervaring nodig ik u uit om mijn profiel op LinkedIn te bekijken.

Recente postdoctorale bijscholing heb ik gevolgd bij o.a. het R.I.N.O. op het gebied van psychotrauma, (creatieve) rouwverwerking, de methode "Verlies in Beeld", Write Junior, EMDR, diagnostiek en behandeling dyscalculie, lesgeven aan getraumatiseerde leerlingen, de methode “Beter bij de les”, echtscheiding, rol van ernstige ziekte in het gezin, hechtingsproblemen, signalering seksueel misbruik en behandeling onbegrepen lichamelijke klachten.

Regelmatig bezoek ik congressen en symposia met betrekking tot de onderwerpen rouw en trauma. 

Ik ben aangesloten bij de N.V.O.(Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen) en werk volgens door deze vereniging opgestelde beroepscode.

Daarnaast sta ik geregistreerd als EMDR therapeut bij act-emdrcentrum.nl/emdr/emdr-therapeuten/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de buttons voor meer informatie:

De Traumasensitieve School

Beter bij de les