Door wie?

Kinderen met sociaal-emotionele problemen hebben gedurende mijn opleiding voor en mijn werk in het (speciaal) basisonderwijs (onder-, midden- en bovenbouw) en later tijdens mijn studie orthopedagogiek (UVA 2003) mijn speciale belangstelling gehad.

Doordat ik zelf met verlies- en ingrijpende ervaringen ben geconfronteerd realiseer ik mij terdege hoe zwaar en moeilijk rouw en trauma en daaruit voortvloeiende problemen voor een kind kunnen zijn. De vragen die bij mij opkwamen hebben mij gemotiveerd om mij verder te verdiepen in kinderen met (stagnerende) rouw, traumatische ervaringen, PTSS klachten en schoolproblemen. Ik verzorg lezingen en trainingen over "Traumasensitief werken in het onderwijs". 

Voor een uitgebreid overzicht van mijn opleidingen en ervaring nodig ik u uit om mijn profiel op LinkedIn te bekijken.

Postdoctorale bijscholing heb ik gevolgd bij o.a. het R.I.N.O. met als onderwerp rouwverwerking, EMDR, Write Junior, diagnostiek en behandeling dyscalculie, echtscheiding, rol van ernstige ziekte in het gezin, hechtingsproblemen, signalering seksueel misbruik en behandeling onbegrepen lichamelijke klachten. In 2016 heb ik de basisopleiding Psychotrauma afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de buttons voor meer informatie: